Category Archives: Koşullu biçimlendirme

KB ile tüm satırı biçimlendirmek

Tabloda, koşullara uyan verinin olduğu satırın tamamını biçimlendirmek için tablo başlığı olmadan tablonun tamamı seçilir. Koşullu biçimlendirme / Yeni kural   seçilir. Kural türü seçimi penceresinden “hücreleri biçimlendirmek için formül kullan” seçilir. Biçimlendirme penceresinde ilgili hücre seçilir. Videodaki örnekte tutar sütunundaki değer N2 hücresindeki değerden yüksek ise biçimlendirme yapılmak isteniyor. Biçimlendirme için yazılacak formül: =$j3>N2 şeklinde… Daha fazla okuyun…

KB ile haftasonu biçimlendirmek

Tarih listelerinde bazen haftasonu günlerinin ayırt edilebilmesi gerekebilir. Bu durumda koşullu biçimlendirme ( KB ) kullanılarak işlem gerçekleştirilebilir.Bunun için : Tarih verisi aralığı veya sütunu seçilir Giriş sekmesi / Koşullu biçimlemdirme <seç> Yeni kural <seç> biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan <seç> formül alanına   =HAFTANINGÜNÜ($I2;2)>5 formülü yazılır. “biçimlendir” adımından haftasonu günlerinin nasıl görünmesi isteniyorsa… Daha fazla okuyun…