İç içe FİLTRE fonksiyonu

FİLTRE fonksiyonu,  veri aralıklarını tanımladığımız ölçütlere göre filtrelememize olanak tanır. Excel’in tüm versiyonlarında yer alan filtre özelliğine benzemekle beraber çok daha esnek bir işlevdir. Filtreleme işlemini ayrı bir yerde yaptığı için orijinal veri aralığında ya da tabloda değişiklik yapmaz. Dinamik bir fonksiyondur, fonksiyonu çalıştırdıktan sonra kaynak veri aralığında değişiklik yapılırsa herhangi bir ek işlem yapmadan sonuç aynı anda filtreleme yapılan tabloya da yansır. Fonksiyonun yazılımı = FİLTRE(dizi;ekle;[boşsa]) şeklindedir.

Örnekteki çalışmada bir şirkete ait bölüm, personel, pozisyon ve maaş gibi bilgilerin yer aldığı bir tablo var. Burada istenen belirlenen maaş değerinin üzerinde bir rakam alan personelin adına ve çalıştığı pozisyona ulaşmak. Bunun için FİLTRE fonksiyonu kullanılıyor. Fonksiyonun ilk parametresi olan dizi parametresinde kullanılacak veri aralığı seçiliyor. Bu örnekte personel adı ile pozisyon sütunu aralığı seçiliyor. ekle parametresinde ise maaş sütunundaki veri aralığı seçilerek N1 hücresindeki değerden büyük olup olmadığı kontrol ediliyor. İşlev çalıştırılınca N1 hücresindeki değerden yüksek değerde olan personelin adı ,işe başlama tarihi, doğum tarihi ve pozisyon bilgilerinin olduğu yeni bir tablo geliyor. N1 deki değeri değiştirdikçe bu tablo da dinamik olarak güncelleniyor.

Buradaki sorun : biz sadece personel adı ve pozisyonu bilgilerini isterken diğer bilgilerin de tablomuzda yer alması. “dizi” parametresi belirlenirken yan yana olmayan 2 sütun seçme şansı yok. Bu nedenle personel ve pozisyon sütunlarının arasında yer alan tarih sütunları da seçilmek zorunda. Bu problem aşmak için fonksiyona bir FİLTRE fonksiyonu daha ekliyoruz. Bu fonksiyon bize sadece istediğimiz sütunların getirilmesini sağlıyor. Fonksiyonda “{” ile parametreyi yazmaya başlıyoruz. Seçilen veri aralığındaki sütun sayısı kadar 1 veya 0 eklememiz gerekiyor. Örnekte 4 sütun seçili. Ve biz bu sütunlardan 1. sütun olan “personel adı” sütunu ile 4. sütun olan”pozisyon” sütunundaki bilgileri istiyor , 2. ve 3. sütundaki tarih bilgilerini istemiyoruz.  Görülmesini istediğimiz sütun için 1, görülmesini istemediğimiz sütun için ise 0 değerini giriyoruz. Örneğimize göre parametre {1;0;0;1} şeklinde olacaktır. Eklenen bu ikinci FİLTRE işlevi ile istenilen sonuca ulaşabiliyoruz. İstenildiğinde fonksiyonun başına SIRALA fonksiyonunu da ekleyerek gelen tablonun istenilen sütuna göre sıralanması da sağlanabilir.