RASGDİZİ fonksiyonu kullanımı

Excel’de çalışma dosyaları oluşturulurken zaman zaman çok sayıda sayı üretmek istenebilir. Bu amaca uygun 2 fonksiyon var. S_SAYI_ÜRET fonksiyonu 0 ile 1 arasında ondalık sayılar üretirken RASTGELEARADA fonksiyonu ise alt ve üst değerlerini bizim belirlediğimiz bir aralıkta tam  sayılar üretir.

Excel 2019 ile beraber kullanılmaya başlayan RASGDİZİ fonksiyonunun amacı da aynı şekilde sayılar üretmektir. Bu fonksiyon yukarıda belirtilen 2 fonksiyonun işini yapabildiği gibi artı parametreler sayesinde daha çok seçenek sunmaktadır. S_SAYI_ÜRET fonksiyonundaki gibi ondalık sayı üretebilir, RASTGELEARADA gibi tam sayı üretir, bu sayıları istenilen aralıkta üretir ve son olarak istenilen satır ve sütün sayısı kadar bir aralıkta üretir. Kısacası sayı üretmek için kullanılan “hepsi bir arada” gibi tanımlanabilecek yeni bir fonksiyon. Fonksiyonun ingilizce karşılığı RANDARRAY’dir.

Fonksiyonun yazılımı :

=RASGDİZİ([satırlar],[sütunlar],[min],[maks],[tamsayı])

 

sorularınız için : ekarlikli@yandex.com