Hızlı Doldur fonksiyonu kullanımı

Hızlı doldur fonksiyonunu kullanırken bilinmesi gereken 2 nokta vardır.

* Hızlı doldur dinamik bir fonksiyon değildir. İşlem yapıldıktan sonra asıl listede yapılacak değişiklik yansımaz.

* Hızlı doldur fonksiyonu işlem yapılacak olan sütuna yakın olmalıdır. 

İsim -Soyad listesinden isim ya da soyad ayırma işlemi yapılırken 2 isimli kişilerde ya da 2 isimli ve 2 soyadlı kişilerde doğru çalışmayacağı dikkate alınmalıdır. Listede bu tip isimler varsa bu isimler için tekrar hızlı doldur işleminin yapılması gerekir.