VD ile Dinamik Liste Oluşturmak-2

VD ile dinamik liste oluşturmak için excelde tablo özelliğinin kullanılması daha önce anlatılmıştı. Ancak bazı durumlarda tablo özelliğinin kullanılması istenmeyebilir. Bu durumda KAYDIR ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY fonksiyonlarının berber kullanımı ile aynı sonuç elde edilebilir.

Örnekteki dosya için =KAYDIR(D1;0;0;BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(D:D)) fonksiyonunu VD liste oluşturma adımında listenin yazılması gereken alana yazmamız yeterli olacaktır.

Bu yazılan fonksiyon ile yapılan D sütununda yer alan listenin dolu olan son hücreye kadar seçilmesidir. Böylece VD ya referans olacak olan liste değiştikçe, kısalıp – uzadıkça VD da liste güncellenecek ve her değişiklikten sonra yeniden listenin seçilmesine gerek kalmayacaktır.

Bunu yaparken göz  ardı edilmemesi gereken bir nokta vardır.Listede arada boş hücre olmamalıdır.Aksi durumda fonksiyon ilk boş olan hücreye kadar seçim yapar,boşluktan sonra devam eden verileri dikkate almaz.