Veri Doğrulama hata mesajları

Veri Doğrulama yaparken hata uyarılarının seviyelerini belirleyebiliriz. Eğer bir değişiklik yapılmaz ise öngörülen olarak DUR hata mesajı gelecektir. 3 seviyede uyarı mesajı vardır.

DUR : Uyarı olarak bu seçenek tercih edilirse, vd ile yapılan veri girişi denetlemesine tam olarak uygun giriş yapılması beklenmektedir. Eğer istenilen kriterlerde giriş yapılmaz ise uyarı mesajı çıkacak ve istenilen kriterlerde giriş yapılması istenecektir. Eğer bu yapılmaz ise veri girişi yapılamaz.

UYARI : DUR kriterinin aksine kullanıcı istenilen kriterlere göre giriş yapmadığı şeklinde uyarılacaktır. Ancak kullanıcı veri düzetmekte veya aynı şekilde girmekte serbesttir.

BİLGİ : Bilgi uyarı mesajı ise veri girişinin kriterlere uygun olmadığını belirtir ve girişi onaylar. Kullanıcıyı kısıtlamaz, kriterlere uymayan veri girişine izin verir.

Tüm bu seçeneklerle beraber eğer veri doğrulamanın tam olarak amacına ulaşması isteniyorsa, belirlenen kriterlerin dışında veri girişinin yapılamaması gerekmektedir. Bu nedenle vd yaparken en uygun seçim DUR seçeneği olacaktır.