Para birimi konumu ayarlama

Excel 2016’da rakamların bulunduğu hücreleri  para brimi olarak biçimlendirdiğimizde TL dışındaki para birimleri rakamların solunda oluşur. Eğer yabancı para birimlerinin de TL’de olduğu gibi rakamın sağında görülmesi istenirse yapılması gereken videoda gösterilmiştir.

İlgili hücre / hücreler seçilir 

hücre biçimlendirme / isteğe uyarlanmış seçilir

TÜR bölümünde istenilen TL biçimlerinden biri seçilir ve TL simgesi istenen para biçimi ile değiştirilir.

Bu işlem sonunda seçilen veri aralığındaki hücrelerde para birimi rakamın sağında çıkacaktır.