KB ile tüm satırı biçimlendirmek

Tabloda, koşullara uyan verinin olduğu satırın tamamını biçimlendirmek için tablo başlığı olmadan tablonun tamamı seçilir.

Koşullu biçimlendirme / Yeni kural   seçilir.

Kural türü seçimi penceresinden “hücreleri biçimlendirmek için formül kullan” seçilir.

Biçimlendirme penceresinde ilgili hücre seçilir. Videodaki örnekte tutar sütunundaki değer N2 hücresindeki değerden yüksek ise biçimlendirme yapılmak isteniyor. Biçimlendirme için yazılacak formül:

=$j3>N2 şeklinde olacaktır. Burada J sütununun sabitlenmesine ve satır numarasının sabitlenmemesine dikkat edilmelidir. Hücre sabitleme işlemi hatalı yapılır ise istenilen biçimlendirme doğru olarak gerçekleşmez.

Sorry, comments are closed for this post.