Yılın Kaçıncı Günü

Muhasebe ile ilgili dosyalarda tarih verileri sıkça kullanılmaktadır. Çeşitli nedenlerler bu verilerin zaman zaman yılın kaçıncı günü olduğu bilgisine de ihtiyaç duyulabilir. Bunu basitçe çözümlemek için “bir önceki yılın son gününden istenilen tarihin çıkartılması” yeterli olacaktır.

Tarih verisi A1 hücresinde yazılı ise formül şu şekilde yazılır :

=A1-TARİH(2017;12;31)

burada kullanılan TARİH fonksiyonu bize sayısal veriden tarih verisi oluşturmakta yardımcı olmaktadır. Fonksiyonun yazılışı  =TARİH(yıl;ay;gün) şeklindedir. Fonksiyon çalıştırıldığında sonuç olarak anlamsız bir tarih bilgisi çıkabilir.Bunu düzeltmek için Giriş sekmesi SAYI kısmında biçimlendirme ayarını TARİH yerine GENEL olarak değiştirilmesi yeterli olacaktır.

Aynı işlemi GÜNSAY fonksiyonu ile de yapmak mümkündür. Fonksiyonun parametreleri :

=GÜNSAY(bitiş_tarihi;başlangıç_tarihi) şeklindedir.

Burada bitiş tarihi için gün hesaplamasının yapılacağı verinin olduğu bir hücreye adreslemek gereklidir. Başlangıç tarihi parametresi için ya bir hücreye referans verilir ya da  böyle bir adresleme istenmiyorsa TARİH fonksiyonu kullanılır. Bu durumda fonksiyonun yazılımı  =GÜNSAY(bitiş_tarihi;TARİH(yıl;ay;gün)) şeklindedir.