Tarihten Gün bilgisi Almak

Tarih verisinden GÜN ve AY bilgilerini metin olarak almak gerektğinde kullanılacak fonksiyon METNEÇEVİR fonksiyonudur. Fonksiyonun yazımı :

=METNEÇEVİR(değer;biçim_metni)

Değer: tarih verisinin olduğu hücre

Biçim_metni :

“gggg” / gün adı

“ggg” / Kısa gün adı

“aaaa” / ay adı

“aaa” / Kısa ay adı