Veri doğrulama ile çift kayıt girişini engelleme

Veri doğrulama işlevi ile istenildiğinde bir sütuna çift kayıt girişi engellenebilmektedir. Kimlik numarası, telefon numarası, fatura numarası gibi çift olmaması gereken verilerin kontrol edilmesinde kullanılır. Bu kontrol yapılırken EĞERSAY fonksiyonundan yararlanılır. EĞERSAY fonksiyonu normalde aranan bir değerin ,bir seçim aralığında kaç adet olduğunu bulmamıza yarayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyona küçük bir ekleme yapılarak veri doğrulama yapıldığında çift kayıt girişi kontrol edilir. Örneğin A sütununda girilen verilerin tekrarlanma sayısını bulmak için EĞERSAY(A:A;A1) formülü kullanılır ve sonuç olarak A sütununda A1 hücresinde yazılı olan değerin kaç kez tekrarlandığı bilgisi alınır. Bu formülün sonuna =1 eklendiğinde bu kez bize tekrar edilme sayısı yerine , eğer A1 hücresindeki değer A sütununda tekrarlandıysa sonuç YANLIŞ olarak dönecek, tekrar edilmediyse DOĞRU olarak dönecektir.

EĞERSAY(A:A;A1)=1 formülü veri doğrulamada kullanıldığında ise bu kez aynı değer 2. kez girilmek istendiğinde hata mesajı verecek ve çift giriş engellenmiş olacaktır.